Deze website gebruikt cookies

Functionele cookies

Analytische cookies

Marketing cookies

25 september 2009

Menuitem als hyperlink

Het is nu mogelijk om een menu-item direct te linken naar een interne of externe pagina. Je maakt een pagina van het type redirect aan en je geeft binnen de module redirect aan, te bereiken via Configuratie, waarnaar het menu-item moet linken. Zo kan bijvoorbeeld een item direct verwijzen naar de standen op de knvb site in plaats van dat deze hyperlink in de pagina zelf staat. Zo wordt er een extra stap geëlimineerd.

stuur deze pagina door