Deze website gebruikt cookies

Functionele cookies

Analytische cookies

Marketing cookies

02 augustus 2010

Advertentie inkomsten Club

Vanaf nu kunnen de resultaten worden ingezien van de beeld icm tekst Advertenties op uw site(indien geactiveerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de inkomsten iets zijn teruggelopen omdat het seizoen al enige tijd beëindigd is. De clubs kunnen nu kijken wat het per maand en totaal tot nu toe heeft opgeleverd en wat de opbrengsten zijn per click, per 1000 pageviews en de clicktroughrate, het doorklikpercentage. Tevens is er een onderscheid gemaakt tussen de advertentie die bestaat uit één afbeelding en één tekst en de advertentie die bestaat uit twee afbeeldingen + tekst. Elke maand worden de gegevens van de betreffende maand ingeladen in het cms. Deze kunnen worden ingezien bij Configuratie > Statistieken > Advertenties. De inkomsten van de maand juni worden derhalve op de eerste van de volgende maand getoond, enz.

In de toekomst kunnen we dit nog uitbreiden, zodat men zelf kan aangeven waar deze getoond moeten worden, nu is de advertentie tenslotte nog op een beperkt aantal pagina's zichtbaar, en hiervoor geldt hoe meer pageviews hoe beter. Maar de clubs zijn dan helemaal vrij dit in te delen.

Al met al is de testperiode zeer succesvol verlopen en is de testperiode omgezet naar een duur van onbepaalde tijd. Wij zijn blij dat we dit als een permanente dienst kunnen aanbieden aan de clubs om het product completer en sterker te maken.

stuur deze pagina door